Nio nya ämnen blir narkotika

Regeringen har beslutat att nio nya ämnen blir narkotika från och med den 11 juli 2023. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Produkter för att häva kvävning kan vara osäkra

På nätet och i sociala medier marknadsförs luftvägsrensare med löften om att kunna avlägsna föremål som har fastnat i halsen. Läkemedelsverket förordar att hävande av luftvägsstopp görs enligt rekommendationerna från Svenska rådet för hjärt-lungräddning, det vill säga att först och främst göra ryggslag och buktryck. Myndigheten har tidigare stoppat försäljningen av en luftvägsrensare på grund av brister och uppmanar privatpersoner att vara vaksamma.

Penicillin fortsatt tillgängligt

Penicillin finns i dagsläget att få tag på i flera olika styrkor, förpackningsstorlekar och former. Restanmälda läkemedel innebär ändå fortsatta utmaningar för individ, vårdpersonal och apotek.

Vaccin mot RS‍-‍virus godkänt

EU-kommissionen har godkänt det första vaccinet mot RS‍-‍virus, som ska skydda nyfödda barn. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderade kommissionen att godkänna läkemedlet Abrysvo den 20 juli.

Thony Björk ny ledamot av Läkemedelsverkets styrelse

Regeringen har utsett Thony Björk till ledamot av Läkemedelsverkets styrelse. Thony Björk, som är legitimerad apotekare, har bland annat verkat som sakkunnig i läkemedelsfrågor, nationellt såväl som internationellt och har även lång erfarenhet från Apoteket AB.

Ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Läkemedelsverket är en av de 26 myndigheter som står bakom det förslag till ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen nyligen överlämnade till regeringen. En korrekt och väl avvägd förskrivning av läkemedel spelar en central roll inom området.