Ungas riskbruk av lustgas i fokus i myndighetskampanj

Giftinformationscentralen har i år fått rekordmånga samtal om lustgas. För att sprida kunskap om riskerna med lustgas som berusningsmedel gör Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna nu riktade kunskapsbyggande insatser till unga som använder lustgas och till vuxna som möter dessa unga i sin yrkesroll.

Viktigt att vara noggrann när man köper receptbelagd medicin på nätet

Att många svenskar köper medicin och andra apoteksvaror på nätet är tydligt i flera branschsammanställningar, exempelvis senaste e‍-‍barometern. När Novus på uppdrag av Läkemedelsverket frågade 1 000 personer om de har handlat receptbelagd medicin på nätet uppgav 33 procent att de köper sin receptbelagda medicin online, med recept från läkare. En procent har näthandlat receptbelagda mediciner utan recept.

Förskriv inte diabetesläkemedel för viktnedgång

Det finns tecken på att den kraftigt ökade förskrivningen av vissa läkemedel för viktnedgång har inneburit att diabetiker blivit utan sin medicinering. Läkemedelsverket uppmanar därför alla läkare att tills vidare förskriva specifikt avsedda diabetesläkemedel endast till diabetespatienter, och ingen annan.

Stärkt patientinflytande i arbetet med kunskapsunderlag påbörjat

Idag presenterar Riksrevisionen sin rapport om statens styrning och tillsyn av läkemedelsförskrivningen. Läkemedelsverket behöver bli bättre på att följa upp hur behandlingsrekommendationerna används, tydligare ta in regionernas behov av kunskapsstöd samt utveckla patienter och brukares medverkan i arbetet med kunskapsunderlag.