Läkemedelsverket vill samla kliniska prövningar i Sverige

Läkemedelsverket vill bli ett nationellt centrum för alla former av kliniska prövningar i Sverige. I remissvaret på regeringens utredning om att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar, konstaterar Läkemedelsverket att det finns ett behov av nationellt stöd för kliniska prövningar och föreslår att ett kansli bör organiseras under Läkemedelsverket.

Första vägledningen om AI i svensk sjukvård

Artificiell intelligens (AI) kan öka både effektivitet och säkerhet i sjukvården, men medför samtidigt kända och sannolikt även okända risker. Läkemedelsverket har därför tagit fram en vägledning till svensk sjukvård, som lyfter aspekter att ta hänsyn till när man inför och använder system och produkter som innehåller AI‍-‍teknik.

Gör en extra koll när du nätshoppar kosmetika

Just nu pågår Black Week-handeln. Hudvårdsprodukter och annan kosmetika är bland det mest populära att handla på nätet. Men den som planerar den typen av inköp behöver vara lite vaksam. Oseriösa näthandlare kan göra stora affärer på obetänksamma konsumenter.

Svenskarna följer läkares råd om antibiotika

Endast sex procent av svenskarna har någon gång insisterat på att få antibiotika, trots att läkare sagt att det inte behövs. Det visar en undersökning från Novus. Män mellan 50‍–‍64 år svarar i högre grad att de insisterat på att få antibiotika utskrivet. På länsnivå är totalsiffran högre bland dem som uppger att de bor i södra Sverige, 11 procent.

Naloxon skulle kunna bli receptfritt

Efter fortsatt utredning av de juridiska möjligheterna till receptfrihet för naloxon nässpray föreslår nu Läkemedelsverket en lösning. Förutsatt att en ansökan från ett företag inkommer och får godkänt så skulle naloxon kunna bli receptfritt, med rådgivning till kund från apotekspersonal.

Nio nya ämnen blir narkotika

Regeringen har beslutat att nio nya ämnen blir narkotika från och med den 11 juli 2023. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Produkter för att häva kvävning kan vara osäkra

På nätet och i sociala medier marknadsförs luftvägsrensare med löften om att kunna avlägsna föremål som har fastnat i halsen. Läkemedelsverket förordar att hävande av luftvägsstopp görs enligt rekommendationerna från Svenska rådet för hjärt-lungräddning, det vill säga att först och främst göra ryggslag och buktryck. Myndigheten har tidigare stoppat försäljningen av en luftvägsrensare på grund av brister och uppmanar privatpersoner att vara vaksamma.