Nya behandlings­rekommendationer för astma och KOL

I dag publiceras Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för astma respektive kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Alla vuxna och nästan alla barn med astma bör ordineras inhalationssteroider med regelbunden uppföljning. Att patienten slutar röka är den enskilt viktigaste insatsen i behandlingen av KOL.

Flytande paracetamol kan sakna doseringsspruta

Företaget Evolan Pharma AB har fått dispens av Läkemedelsverket att sälja flytande paracetamol utan doseringsspruta. Detta trots att det står på förpackningen att den innehåller en spruta. Anledningen till dispensbeslutet är att öka tillgången av febernedsättande läkemedel i flytande form.