Nytt uppdrag att stärka öppenvårdsapotekens beredskap

Apoteken har ett behov av att öva sin förmåga att lämna ut läkemedel och andra varor vid fredstida kriser, såväl som vid höjd beredskap och ytterst krig. Regeringen ger därför nu Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra samverkansövningar för att stärka apotekens beredskap.

Omedelbart förbud att sälja generiskt läkemedel

Läkemedelsverket har fattat beslut om ett omedelbart förbud att sälja läkemedlet Dimethyl fumarate Glenmark i olika styrkor. Anledningen är att det inte är tillåtet att sälja generiska läkemedel när originalläkemedlet fortfarande har ett gällande marknadsskydd.

Naloxon blir receptfritt

Läkemedelsverket har godkänt receptfrihet för läkemedel med naloxon i form av nässpray. Det innebär att man kommer kunna köpa naloxon utan recept på apotek. När naloxon nässpray kommer kunna finnas tillgängligt på apoteken beror på när företaget och apoteken är klara med den omställning till receptfri försäljning som de behöver genomföra.

År 2023 summerat i myndighetens årsredovisning

Kriget i Europa, Sveriges Natoansökan och allt fler restanmälda läkemedel är några exempel på det som präglade år 2023. Samtidigt har en orolig omvärld stärkt det europeiska samarbetet och visat på läkemedelsmyndigheternas viktiga roll i samhällets motståndskraft. Läkemedelsverkets årsredovisning summerar det gångna året och visar på bredden i verksamheten.

Luftvägsrensare kan fördröja en livräddande insats

Att agera snabbt vid en livshotande situation är avgörande. Luftvägsrensare påstås kunna rädda liv vid en kvävningssituation, men produkterna riskerar snarare att fördröja förloppet innan hjärt-lungräddning kan påbörjas. Läkemedelsverket uppmanar konsumenter att vara vaksamma.