Nytt regeringsuppdrag – nationell lägesbild över medicintekniska produkter

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att göra det möjligt att ta fram en nationell lägesbild över tillgången till medicintekniska produkter och kartlägga vilka produkter som tillverkas i Sverige.