Lättillgängliga mediciner riskerar bidra till ungas självskador

I en ny Novus-undersökning uppger nära åtta av tio föräldrar att inga av deras mediciner förvaras inlåsta. Samtidigt får Giftinformationscentralen ett fortsatt stort antal samtal om att unga människor skadar sig själva. Vid dessa tillfällen är det vanligt att använda mediciner som finns lätt åtkomliga hemma.

Ökad samverkan för bättre tillgång till läkemedel

Det totala antalet restanmälda läkemedelsförpackningar har ökat under 2023, samtidigt som det under det tredje kvartalet syns en minskning i restanmälningarna jämfört med tidigare kvartal. En värdefull nyckel för att möta och hantera restsituationer på läkemedel, i en global och komplex kedja, är samverkan.

En klok läkemedelsanvändning börjar med föräldrarna

Föräldrar spelar en viktig roll i barns läkemedelsvanor. 65 procent av de tillfrågade föräldrarna till 12‍–‍18‍-‍åringar uppger i en ny Novus-undersökning att man pratar om medicin hemma. Men bara en av fem tar själv initiativet till att prata om medicin med sitt barn.