Luftvägsrensare kan fördröja en livräddande insats

Att agera snabbt vid en livshotande situation är avgörande. Luftvägsrensare påstås kunna rädda liv vid en kvävningssituation, men produkterna riskerar snarare att fördröja förloppet innan hjärt-lungräddning kan påbörjas. Läkemedelsverket uppmanar konsumenter att vara vaksamma.