Ytterligare satsningar på kunskapsstöd och tillgängliga läkemedel

Två nya enheter och förslag till utökade uppdrag. Det är nästa steg i Läkemedelsverkets arbete för att öka tillgången till läkemedel och stärka arbetet med att förmedla producentobundna kunskapsstöd till hälso- och sjukvården.