Vaccin med god säkerhet i det svenska barnvaccinations­programmet

Idag publicerar Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten en sammanfattande årsrapport för det svenska barnvaccinationsprogrammet 2022. Läkemedelsverkets uppföljning visar att de vaccin som används inom barnvaccinationsprogrammet har en mycket bra säkerhetsprofil och med biverkningar som i huvudsak är övergående och redan välkända.