Utökad kommunikation om riskerna med lustgas som berusningsmedel

Nu genomförs en kunskapshöjande insats om riskerna med lustgas som berusningsmedel. Målgruppen är hälso- och sjukvården och andra som möter unga i sin yrkesroll. Det här är det första steget i ett regeringsuppdrag som tilldelats Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna.