Ungas riskbruk av lustgas i fokus i myndighetskampanj

Giftinformationscentralen har i år fått rekordmånga samtal om lustgas. För att sprida kunskap om riskerna med lustgas som berusningsmedel gör Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna nu riktade kunskapsbyggande insatser till unga som använder lustgas och till vuxna som möter dessa unga i sin yrkesroll.