Tjänsten Sök Läkemedelsfakta förbättras

Under våren har Läkemedelsverket arbetat med att förbättra sökfunktioner och innehåll i tjänsten Sök Läkemedelsfakta. Bland annat kommer det att finnas information om försäljningsstatus och information om restsituationer samt mer information om läkemedel för djur inklusive karenstider.