Ta det säkra före det osäkra i solen

Nu är hög tid att säkerställa att du har solskyddsprodukter som håller måttet hemma, och att du vet vad du själv kan göra för att minska risken för skadlig sol.