Stora risker med lustgas som berusningsmedel – nytt regeringsuppdrag ger stöd för utökade informationsinsatser

Användning av lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare hos både unga och vuxna. Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna får nu i uppdrag att sprida information om riskerna vid berusning med lustgas.