Stora risker med att tatuera sig i hemmet

Läkemedelsverket har fått in oroande signaler om att personer väljer att tatuera sig eller tatuerar andra i hemmet, vilket kan medföra stora risker. Till exempel riskerar man allvarliga infektioner, blodsmitta eller att tatueringsfärgerna innehåller skadliga ämnen.