Startar tillsynsaktiviteter mot tillverkare av medicinteknisk programvara

Under 2023 genomför Läkemedelsverket flera tillsynsaktiviteter inom området eHälsa. Syftet är dels att kontrollera att de medicintekniska programvaror som finns på marknaden är säkra och uppfyller regelverkets krav, dels att tillverkare av programvarorna har en god kunskap om regelverket.