Stärkt patientinflytande i arbetet med kunskapsunderlag påbörjat

Idag presenterar Riksrevisionen sin rapport om statens styrning och tillsyn av läkemedelsförskrivningen. Läkemedelsverket behöver bli bättre på att följa upp hur behandlingsrekommendationerna används, tydligare ta in regionernas behov av kunskapsstöd samt utveckla patienter och brukares medverkan i arbetet med kunskapsunderlag.