Snoka rätt på fakta innan ormen är framme

Att huggormarna letat sig fram i vårvärmen är tydligt när samtalen om huggormsbett nu ökar till Giftinformationscentralen. Uppemot 400 personer vårdas varje år på sjukhus till följd av huggormsbett. Många behöver motgift.