Sanktionsavgifter för sena restanmälningar av läkemedel

Från och med den 1 juli 2023 har Läkemedelsverket möjlighet att i vissa fall ta ut en sanktionsavgift från företag som restanmäler läkemedel sent. Att riksdagen beslutat om att införa sanktionsavgifter är något som Läkemedelsverket ser positivt på.