Samtliga fillers av märket Los Deline återtagna

Läkemedelsverket har tidigare informerat om att certifikatet för fillern Los Deline, som använts för bröst- och rumpförstoring, permanent dragits in för produkter tillverkade efter den 23 mars 2023. Sedan dess har den tjeckiska myndigheten begärt att samtliga produkter på marknaden ska återkallas. Tillverkaren har nu genomfört återkallandet och Läkemedelsverket avslutar därför sitt ärende.