Säkrare vacciner genom fördjupad uppföljning av misstänkta biverkningar

Den fördjupade uppföljningen av misstänkta biverkningar har bidragit till bättre kunskapsunderlag om säkerheten och skyddseffekten för covid‍-‍19-vaccinerna. Det framgår av en delredovisning av regeringsuppdraget om fördjupad säkerhetsuppföljning av vacciner mot sjukdomen covid‍-‍19.