Säkrare ordination och hantering av läkemedel via sond målet för nytt kunskapsstöd

Med Läkemedelsverkets nya kunskapsstöd för ordination och hantering av läkemedel via enteral infart eller sond hoppas myndigheten kunna bidra till ökad patientsäkerhet.