Säkra och effektiva vaccin viktigt för folkhälsan

Miljontals människoliv har räddats sedan vaccinets upptäckt i slutet av 1700-talet. Polio, rubella och mässling är några exempel på sjukdomar som var ett stort bekymmer i Sverige men som idag är mycket ovanliga. Vaccinets väg från idé till användning är strikt uppstyrd och gediget kontrollerad.