Så bör öppenvårdsapoteken stärka beredskapen

Öppenvårdsapotek bör arbeta med kontinuitetshantering och stärka förmågan att hantera receptblanketter. Samtidigt behövs aktörsgemensam samverkan och övning för att tillsammans stärka öppenvårdsapotekens beredskap. Det är några av Läkemedelsverkets förslag i den rapport som överlämnats till regeringen.