Så bidrar AI till nya läkemedel

Artificiell intelligens får en allt större betydelse för utvecklingen av nya läkemedel. När de europeiska läkemedelsmyndigheterna idag fredag avslutade högnivåmötet i Uppsala var AI en av frågorna som diskuterades.