Riskerna med boffning i fokus för nytt regeringsuppdrag

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en förstärkt informationsinsats om de livshotande skador som kan uppkomma vid inandning av drivgaser eller flyktiga lösningsmedel, så kallad boffning.