Restanmälda läkemedel fördubblades under 2023

Antalet restanmälda läkemedel ökade med över 100 procent under 2023 jämfört med året innan. Det visar Läkemedelsverkets årssammanställning för 2023. Det rådande världsläget, höga energipriser i kombination med en hög inflation, svag kronkurs och stigande räntor är fortsatta utmaningar, även för läkemedelsförsörjningen.