Reklam för skönhetsingrepp har stora brister visar ny granskning

Konsumentverket och Läkemedelsverket konstaterar efter en granskning som Konsumentverket har gjort att en stor del av den reklam som idag görs för skönhetsingrepp kan vara olaglig.