Regionernas behov i fokus när Läkemedelsverket turnerar

Läkemedelsverket kommer under våren att besöka landets regioner. Syftet är att ta reda på hur myndigheten på ett tydligare och effektivare sätt kan möta hälso- och sjukvårdens behov.