Produkter för att häva kvävning kan vara osäkra

På nätet och i sociala medier marknadsförs luftvägsrensare med löften om att kunna avlägsna föremål som har fastnat i halsen. Läkemedelsverket förordar att hävande av luftvägsstopp görs enligt rekommendationerna från Svenska rådet för hjärt-lungräddning, det vill säga att först och främst göra ryggslag och buktryck. Myndigheten har tidigare stoppat försäljningen av en luftvägsrensare på grund av brister och uppmanar privatpersoner att vara vaksamma.