Läkemedelsverket utreder farmaceutsortiment

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda om vissa receptfria läkemedel ska få säljas enbart efter rådgivning från farmaceut, ett så kallat farmaceutsortiment. Både tillgänglighet och patientsäkerhet som effekter på hälso- och sjukvården ska utredas.

Läkemedelsverket initierar globalt forum mot antibiotikaresistens

Den 28 juni hålls det första globala forumet för läkemedelsmyndigheter, med syftet att gemensamt agera mot antimikrobiell resistens (AMR). Forumet är initierat av svenska Läkemedelsverket på uppdrag av Världshälsoorganisationen (WHO) och genomförs även tillsammans med Världsorganisationen för djurhälsa (WOAH).

Albrioza nekas godkännande av EMA

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar avslag på försäljningstillstånd för Albrioza (natriumfenylbutyrat/‌ursodoxikoltaurin), ett läkemedel avsett för behandling av amyotrofisk lateralskleros (ALS). EMA anser inte att nyttan överväger risken med läkemedlet.

Vaccin med god säkerhet i det svenska barnvaccinations­programmet

Idag publicerar Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten en sammanfattande årsrapport för det svenska barnvaccinationsprogrammet 2022. Läkemedelsverkets uppföljning visar att de vaccin som används inom barnvaccinationsprogrammet har en mycket bra säkerhetsprofil och med biverkningar som i huvudsak är övergående och redan välkända.