Ökad kunskap om användningen av adhd-läkemedel

För att underlätta en jämlik, säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning ska Läkemedelsverket öka kunskapen hos berörda aktörer om användningen av adhd-läkemedel i Sverige. Regeringsuppdraget ska genomföras i nära samverkan med berörda myndigheter och andra aktörer.