Nytt uppdrag att se över hur rest- och bristsituationer för läkemedel kan förebyggas

Regeringen ger Läkemedelsverket ett utvidgat uppdrag att se över hur rest- och bristsituationer för läkemedel kan hanteras och förebyggas.