Nytt förfarande vid läkemedelsbehandling med järntillskott till nyfödda

När licensläkemedel används för behandling av järnunderskott hos nyfödda är det viktigt att uppmärksamma att såväl dosering som sättet att ge läkemedlet skiljer sig åt från tidigare läkemedel.