Ny studie visar på hamstring av insulin under pandemin

Flera läkemedel och framför allt insulin hamstrades första veckorna i mars 2020 i början covid‍-‍19-pandemin. En ny studie genomförd av Läkemedelsverket på svenska befolkningens uttag av läkemedel under 2019 och 2020, visade ett dubblerat uttag av insulin. För att motverka att brist uppstod under pandemin beslutade regeringen om begränsningar av uttag på recept.