Ny remissrunda för Läkemedelsverkets föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek

Hösten 2022 skickade Läkemedelsverket ett remissförslag till föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek, efter att regelverket setts över. Remissrundan resulterade i många svar med viktiga synpunkter som gjort att Läkemedelsverket omarbetar förslaget. Det nya förslaget kommer nu att skickas på remiss.