Ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Läkemedelsverket är en av de 26 myndigheter som står bakom det förslag till ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen nyligen överlämnade till regeringen. En korrekt och väl avvägd förskrivning av läkemedel spelar en central roll inom området.