Ny nationell läkemedelsstrategi beslutad av regeringen

Regeringen har beslutat om en ny nationell läkemedelsstrategi (NLS). I den nya strategin blir det ökat fokus på beredskap vid kris eller krig och att utveckling av nya läkemedel och kliniska prövningar läggs till i NLS.