Ny lista över kritiska läkemedel inom EU

En EU-gemensam lista ska bidra till att förbättra tillgången på kritiska läkemedel.