Lättillgängliga mediciner riskerar bidra till ungas självskador

I en ny Novus-undersökning uppger nära åtta av tio föräldrar att inga av deras mediciner förvaras inlåsta. Samtidigt får Giftinformationscentralen ett fortsatt stort antal samtal om att unga människor skadar sig själva. Vid dessa tillfällen är det vanligt att använda mediciner som finns lätt åtkomliga hemma.