Läkemedelsverket välkomnar Riksrevisionens granskning av statens tillsyn av medicintekniska produkter

Tillgång till innovativa och säkra medicintekniska produkter spelar en avgörande roll för människors liv och hälsa. Nu ska Riksrevisionen granska statens tillsyn av området.