Läkemedelsverket välkomnar ny läkemedelslagstiftning men påpekar risker

Den 26 april 2023 presenterade EU‍-‍kommissionen förslag till ny läkemedelslagstiftning. Läkemedelsverket stödjer de övergripande målsättningarna med lagstiftningen och välkomnar flera av initiativen, men ser samtidigt risker.