Läkemedelsverket uppdaterar rekommendation om biosimilarer

Det finns i nuläget inget som talar för att upprepade byten (så kallad multipel switch) mellan biosimilarer och referensläkemedel vid förskrivning eller användning inom sjukvården skulle innebära ett problem ur ett effekt- eller säkerhetsperspektiv. Det konstateras i en rapport som Läkemedelsverket nu lämnar till regeringen. Slutsatsen är i linje med vad den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och läkemedelsmyndigheter i andra EU‍-‍länder uttalat i frågan.