Läkemedelsverket ska minska läkemedlens miljöeffekter

Läkemedelsverket fortsätter satsningen på miljö och hållbarhet. En ny enhet kommer arbeta med att minska läkemedlens miljöeffekter samt internt utveckla arbetet med hållbar utveckling.