Läkemedelsverket ska höja kunskapen för fler kliniska prövningar

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra kompetenshöjande åtgärder för att främja kliniska prövningar i Sverige. Målet är att företag, hälso- och sjukvårdspersonal samt akademisk forskning ska ta till sig av grundläggande eller mer avancerad kompetens om regulatoriska krav och erfarenheter om kliniska prövningar.