Läkemedelsverket lämnar förslag till ny kategori av receptfria läkemedel

Läkemedelsverket föreslår att en reglering om receptfria läkemedel med särskilda krav på rådgivning, så kallat farmaceutsortiment, ska införas i lagen om handel med läkemedel. För den nya kategorin av receptfria läkemedel ska rådgivning av en farmaceut alltid ges till konsument före köp på apotek. Enligt förslaget ska Läkemedelsverket vara beslutande myndighet i fråga om vilka läkemedel som ska ingå i den nya kategorin.