Läkemedelsverket initierar globalt forum mot antibiotikaresistens

Den 28 juni hålls det första globala forumet för läkemedelsmyndigheter, med syftet att gemensamt agera mot antimikrobiell resistens (AMR). Forumet är initierat av svenska Läkemedelsverket på uppdrag av Världshälsoorganisationen (WHO) och genomförs även tillsammans med Världsorganisationen för djurhälsa (WOAH).