Läkemedelsverket i europeisk allians för kritiska läkemedel

Den 24 april lanserades Alliansen för kritiska läkemedel (CMA) vid hälsoministrarnas informella möte i Bryssel. Läkemedelsverket är en av Sveriges representanter i samarbetet. Målet för alliansen är att identifiera åtgärder och föreslå lösningar för att stärka tillgången på kritiska läkemedel i EU.