Läkemedelsverket häver beslut om stängning av apotek

Läkemedelsverket har upphävt beslutet om att tillfälligt stänga ett apotek i Stockholm. Bolaget har visat att de vidtagit åtgärder som krävs för att åter kunna öppna apoteket.