Läkemedelsverket fullgör sitt uppdrag

Läkemedelsverket fullgör sitt uppdrag med hög kvalitet och har ett högt förtroende, det konstaterar Statskontoret i sin myndighetsanalys. Samtidigt behöver myndigheten utveckla sin resultatredovisning och uppföljning, ett arbete som redan har påbörjats.