Läkemedelsverket föreslår ökad samverkan mellan myndigheter kring THC‍-‍produkter

Förbättrad myndighetssamverkan kring arbetet med kontrollen av produkter med låg THC‍-‍halt skulle innebära säkrare produkter för konsumenterna. Det menar Läkemedelsverket i en rapport till regeringen.